درباره ما

نی نی کارتون، ارائه دهنده محصولات آموزشی جهت فراگیری زبان انگلیسی در کودکان است.

محصولات شامل

  • کارتون‌های زبان اصلی 
  • فلش کارت
  • عروسک شخصیت‌های کارتون‌ها
  • کتاب‌های آموزشی زبان اصلی
  • ...