مجموعه ويدیویی و انيميشن مربوط به کتاب های پپاپیگ - Peppa Pig

محصول جدید

5,000 تومان

5,000 تومان به ازای 1

مجموعه ويدیویی  مربوط به کتاب های پپاپیگ

شامل 15 عنوان کتاب به صورت ویدیو  مختص کتاب های تهیه شده از سایت می باشد.

این مجموعه به همراه کتاب ها استفاده می شود و والدین نیاز به خواندن کتاب ها ندارن و همچنین باعث

جلوگیری از اشتباهات والدین چه در لهجه و چه در خواندن می شود

شامل يک دی وی دی

محصولات مرتبط

برچسب های محصول