کتابهای انگلیسی کودکان 

در هر صفحه
كتاب پپاپیگ - School Bus Trip شامل 24 صفحه ابعاد حدود 20 در 20 شابک: 1409300218
كتاب پپاپیگ -  Tiny Creatures شامل 24 صفحه ابعاد حدود 20 در 20 شابک: 1409304345
كتاب پپاپیگ - Recycling Fun شامل 24 صفحه ابعاد حدود 20 در 20 شابک: 184646952X
كتاب پپاپیگ - Nature Trail شامل 24 صفحه ابعاد حدود 20 در 20 شابک: 0241333814
مجموعه 4 عددی کتاب های پپاپیگ شامل: كتاب  پپاپیگ -  Tiny Creatures - شابک: 1409304345 كتاب پپاپیگ - Nature Trail - شابک: 0241333814 كتاب  پپاپیگ - School Bus Trip - شابک: 1409300218 كتاب  پپاپیگ - Recycling Fun - شابک: 184646952X هر كدام شامل 24 صفحه ابعاد حدود 20 در 20
مجموعه ويدیویی  مربوط به کتاب های پپاپیگ شامل 15 عنوان کتاب به صورت ویدیو  مختص کتاب های تهیه شده از سایت می باشد. این مجموعه به همراه کتاب ها استفاده می شود و والدین نیاز به خواندن کتاب ها ندارن و همچنین باعث جلوگیری از اشتباهات والدین چه در لهجه و چه در خواندن می شود شامل يک دی وی دی
كتاب داستان انگلیسی كايلو -Caillou Gets The Hiccups شامل 24 صفحه تمام صفحات گلاسه می باشند. شابک: 2897180633
كتاب اورجينال دكتر مکی - Doc mctuffins سه بعدی  کیفیت عالی شابک: 147234278X
نمایش 1 - 12 از 201 مورد